Endüstriyel teknik kimyasallar alanında faaliyet gösteren şirketimiz, ülkemizin tüm sanayisi gelişmiş illerinde ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE sloganıyla sizlere hizmet etmeye devam ediyor.


Hedef ve İlkeler
Müşteri odaklı çalışma stratejisi ile “en iyi” olmayı hedeflemek, insan kaynaklarına gereken önemi vermek, gelişimin kaynak yaratmaktan geçtiğini unutmamak, iş ahlakını ve dürüstüğü “olmazsa olmaz” koşul haline getirmek ve ülkemize güç katmanın güç verdiğinin bilincinde olmak en temel ilkemizdir.

Müşterilerimiz velinimetimizdir.
Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Daima “en iyi” olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.
Kalitede, hizmette en iyi olmak ve sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak, iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Yalçın Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiği yoldur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.
Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

Kalite Politikamız
Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, onlara yasal şartlara uygun kaliteli ürün ve hizmeti sunan; sektördeki koruma bakım ve dezenfektan faaliyetlerimiz ile ilgili teknolojik tüm gelişmeleri yakından takip ederek, müşteri beklentileri doğrultusunda yeni ürünler ortaya koyan, ve hizmet kalitesini sürekli eğitimlerle çalışan verimliğini attırmayı hedeflemiş sürekli geliştirme, iyileştirme ve etkinliğinin sürdürülmesi çalışmalarına vermiş önem ile ürün ve hizmet kalitesini ispatlamış; kaliteyi bir yaşam tarzı olarak benimsemiş, bir kuruluş olmaktır.

Vizyonumuz; yenilikçi bir yaklaşımla ürün, hizmet ve çözümler yaratarak, sürdürülebilir karlılığı yakalamış bir dünya şirketi olmak.
Misyonumuz; etik değerlerimizden ve kaliteden ödün vermeden, toplum ve ülke için değerler üreterek büyümek.

DEĞERLERİMİZ
Güvenilirlik: Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla ilişkilerimiz şeffaf, uzun süreli, yapıcı ve dürüstlük esasına dayalı yürütür. onlara güvenir ve onlardan da bizlere güvenmelerini bekleriz.

Müşteri Memnuniyeti: Sunduğumuz hizmet ve çözümler, müşterilerimizin verimliliğini arttırarak, hedeflerine daha hızlı ulaşmalarını ve büyümelerini amaçlar. Müşteri odaklı çalışır, gereksinimlerine göre kendimizi geliştiririz.
Başarma azmi: Tüm faaliyet alanlarımızda standardı belirleyen ve en iyi olmayı amaçlar, daima kendimizden ve rakiplerimizden daha iyiyi yaparak fark yaratmayı hedefleriz.
Yenilikçilik: Sürekli kendimizle yarışarak, yenilikçiliğin gücüne inanırız. Devamlı öğrenerek kendimizi geliştirir ve hız kazanırız.
Girişimcilik: Sürekli olarak en yükseği hedefleyerek, yeni fikirler ve iş alanları üretiriz.