Triko, örme ve çorap makinelerinin temizlik ve bakımında kullanılır. Dokuma örme konfeksiyon vb. fabrikaların elektriksel tüm teçhizatlarında güvenle kullanılır. Her türlü düz örgü, yuvarlak örgü makinelerinde yağ ve kirin temizliğinde etkindir. Emprimede palet temizliğinde, makinelerin revizyon sırasında yıkanmasında, mekanik parça temizliğinde, yürüyen merdivenlerin hareketli parçalarında, rulman ve tekstil sektöründe dokuma tezgahı ve makinelerin metal aksamlarından istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır.   Ekipmanların ömrünü uzatır, kalıntı bırakmaz. 

KULLANIM METOTLARI 

Havalı tabanca ile püskürtülerek, fırçalama ve daldırma yöntemi ile uygulanır. 

Temizlenen yüzeylerin hava sıkılarak kurutulması tavsiye edilir. 

NOTLAR 

Ürünün büyük kapsamlı uygulamaları yapılmadan önce ilgili yüzeyde test ediniz.

Elle Bulaşık Yıkama Maddesi, elle bulaşık yıkama işlemi için özel olarak üretilen, yağ ve yemek artıklarının kolayca temizlenmesini sağlayan yüksek aktif maddeler ihtiva eden hoş kokulu, bol köpüklü bulaşık yıkama sıvısıdır.

Ekonomi Sağlar
Yoğun bulaşık yıkanan yerlerde ekonomik kullanım değerlerinin yakalanması için kullanılır.

Kalıntı Bırakmaz
Yıkanan ekipmanlarda kimyasal kalıntı bırakmadığı için olumsuz sağlık risklerini ortadan kaldırır.

Kolay Durulanır
Büyük hacimli yemek kazanlarının temizliğini kolaylaştırır ve kolayca durulanarak su tasarrufu sağlar.

NOTLAR
Elle Bulaşık Yıkama Maddesi, cilde zarar vermez. Su ve kireç izi bırakmaz. Soğuk suda dahi bolca köpürerek işlem yapar.

Genel Temizlik Maddesi, sudan etkilenmeyen tüm yüzeylerin kolayca temizlenmesi için özel olarak üretilmiş kir, tortu ve diğer artıkların kolayca temizlenmesini sağlayan hoş kokulu, bol köpüklü kıvamlı genel temizlik sıvısıdır.

Parlak Yüzeyler
Granit veya seranit gibi parlak yüzeylerin temizliğinde kullanılır, zeminde matlaşma oluşumunu
engeller.

Tuvalet & Banyo
Hijyen açısından önem taşıyan tuvalet, lavabo, banyo gibi alanların temizliğinde kullanılır, kötü kokuları süratle yok eder.

Toplu Taşıma Araçları
Otobüsler, minibüsler, trenler, gemiler, metro vagonları gibi toplu taşıma araçlarının iç temizliğinde ve hijyeninde güvenle kullanılır.

NOTLAR
Genel Temizlik Maddesi; Sanayi tesisleri, fabrikalar, okullar, hastaneler, resmi daireler vb.’de bulunan birçok (zeminler, duvarlar, tavanlar, tüm ekipmanlar) yüzeylerin temizliğinde kullanılan genel temizlik amaçlı bir üründür.

Parlak yüzeylerde toz tutmaz bir tabaka yaratır.
Bol köpüklü ve hoş kokuludur.

Mikrop Öldürücü, temizlik sonrasında yüzey hijyeninin tam olarak sağlanması amacıyla özel olarak formüle edilen ve yapısında Kuarterner Amonyum bileşiği barındıran geniş spektrumlu etkiye sahip, konsantre özellikte Hijyen kombinasyonudur.

Et ve Tavuk Kesimhaneleri
Et ve tavuk kesimhanelerinde zeminlerin ve makinelerin ve tüm yüzeylerin hijyeninde güvenle kullanılır.

Hayvan Çiftlikleri
Büyük ve küçükbaş olmak üzere tüm hayvan barınaklarının tavandan tabana genel temizliğinde ve hijyeninde güvenle kullanılır.

Sağlık Kurumları
Sağlık kurumlarında, hasta muayene masalarında, koltuklarda, kapı kollarında bekleme salonlarında güvenle kullanılır.

Yaşam Alanları
Okullar, dershaneler, yurtlar gibi yoğun insan kullanımına açık alanlarda, el teması olan yüzeylerin hijyeninde güvenle kullanılır.

Toplu Taşıma Araçları
Otobüsler, minibüsler, trenler, gemiler, metro vagonları gibi toplu taşıma araçlarının iç temizliğinde ve hijyeninde güvenle kullanılır.

Mutfak Yüzeyleri
Mutfaklarda kullanılan kesme tahtaları ve tezgâhlar gibi gıdaya temas eden yüzeylerin hijyeninin sağlanmasında güvenle kullanılır.

Su Depolarında
Kullanım suyu depolarında yosun ve bakteri oluşumunun engellenmesinde ve hijyen sağlanmasında güvenle kullanılır.

Soğutma Kuleleri
Soğutma kuleleri ve soğutma sularında yosun, bakteri ve kireç oluşumunun engellenmesinde güvenle kullanılır.

Havuz Hijyeninde
Süs havuzlarında bakteri ve yosun oluşumunun engellenmesinde ve suyun genel hijyeninde güvenle kullanılır.

Etkili Olduğu Bazı Mikroorganizmalar
Mikrop Öldürücü,
Gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmalar, candida albicans, pseudomonas aeruginosa,
pneumoniae, staphylococcus aereus, escherichia coli, mycobacterium smegmatis, aspergillus niger, legionella pneumphila, klebsiella salmonella typhi, shigella dysentaria, bacillus cereus, alfa hemolytic streptocci, küf, maya, mantar ve protozoa’ya karşı etkilidir.

Mikrop Öldürücü Hijyenik Temizleyici, Gıda, İlaç ve Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Genel Temizliğinde Mikropların Yok Edilmesi İçin Düzenlenmiş Özel Konsantre Formülasyon

Enfeksiyon Risklerini Ortadan Kaldırır
Mikrop Öldürücü Hijyenik Temizleyici, enfeksiyonlardan korunabilmek için özellikle sağlık alanında kullanılan ve insan dokularıyla temas eden tüm araç ve gereçlerin mikroplardan arındırılması gerekmektedir. Mikropların büyük çoğunluğu organik kirler içerisinde bulunur ve uygun nem-ısı varlığında çoğalma imkanı bulur. Bu nedenle temizlik tek başına mikrop sayısını büyük ölçüde azaltır.

Mikropsuz Ortamlar
Lipofilik (yağda çözünen) virüsler üzerine daha iyi bir aktivite sergiler.

Sağlıklı İnsanlar
Gram negatif bakterilere etkili olmakla birlikte gram pozitif bakteriler üzerinde daha fazla etkilir.

Gıda, İlaç ve Sağlık
Cross Brite W ile patojen mikroorganizmaların elemine edilmesi mümkündür. Dezenfeksiyon cansız ortamlar, eşya ve aletler üzerinde uygulanan bir işlemdir. Mikrop öldürücü Cross Brite W, cansız ortamda kullanılır.

Kötü Kokulara
Et, süt, peynir ve dondurma depolanan soğuk dolaplardaki kötü kokuların yok edilmesinde, temizliğinde ve hijyeninde güvenle kullanılır.

Hayvan Çiftliklerinde
Büyük ve küçükbaş olmak üzere tüm hayvan çiftliklerinin tavandan tabana genel temizliğinde ve hijyeninde güvenle kullanılır.

Kuarterner Amonyum Bileşenleri
İçinde alkil benzalkonyum klorideler içeren ürünümüz yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek konsantrasyonlarda bazı mikroorganizmalara mikrobisit etkili olsada genel olarak bakteriyostatik ve fungustatik özelliklerdedir.

Etkili Olduğu Bazı Mikroorganizmalar
Gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmalar, candida albicans, pseudomonas aeruginosa,
pneumoniae, staphylococcus aereus, escherichia coli, mycobacterium smegmatis, aspergillus niger, legionella pneumphila, klebsiella salmonella typhi, shigella dysentaria, bacillus cereus, alfa hemolytic streptocci, küf, maya, mantar ve protozoa’ya karşı etkilidir.

Mikrop Öldürücü, sudan etkilenmeyen yüzeylerin temizlenmesi ve hijyeni için özel olarak formüle edilmiştir. Mikroorganizmalara savaş açan ve yok eden Cross Brite aynı anda kir ve yağ gibi inatçı artıkların kolayca temizlenmesini de sağlayan bir üründür. Kuarterner amonyum bileşiği olan Cross Brite mükemmel hijyen sağlar.

Mikrop Öldürücü
Okullar, hastaneler, hamamlar gibi yoğun insan kullanımına açık alanlarda, el teması olan yüzeylerin temizliğinde ve hijyeninde güvenle kullanılır.

Toplu Taşıma Araçları
Otobüsler, minibüsler, trenler, gemiler, metro vagonları gibi toplu taşıma araçlarının iç temizliğinde ve hijyeninde güvenle kullanılır.

Gıda Ekipmanları
Et, süt, peynir ve dondurma depolanan soğuk dolaplardaki kötü kokuların yok edilmesinde, temizliğinde ve hijyeninde güvenle kullanılır.

Hayvan Çiftlikleri
Büyük ve küçükbaş olmak üzere tüm hayvan barınaklarının tavandan tabana genel temizliğinde ve hijyeninde güvenle kullanılır.

Klima Hijyeni
Klimaların filtrelerinde bulunan ölümcül lejyoner bakterisinin etkisiz hale getirilmesinde güvenle kullanılır.

Depo Temizliği
İçme ve kullanma suyu depolarının genel temizliğinde ve hijyeninde güvenle kullanılır.

Musluk Ağzı
Musluk ağızlarında oluşan bakteri ve lejyoner virüsü oluşumlarında hijyen sağlar.

BİLİYOR MUYDUNUZ?
Mikrop genel bir terim olarak kullanılır. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve bir çok tek hücreliler mikrop olarak adlandırılır. Bakteri ise mikroorganizmalar içinde yer alan tek bir sınıftır. Mikroplar bakterilerde kapsar. Bir çok bakteri kaynaklı hastalıklar antibiyotiklerle tedavi edilirken. Mikropların neden olduğu hastalıklarda genellikle işe yaramaz.

Etkili Olduğu Bazı Mikroorganizmalar
Gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmalar, candida albicans, pseudomonas aeruginosa, pneumoniae, staphylococcus aereus, escherichia coli, mycobacterium smegmatis, aspergillus niger, legionella pneumphila, klebsiella salmonella typhi, shigella dysentaria, bacillus cereus, alfa hemolytic streptocci, küf, maya, mantar ve protozoa’ya karşı etkilidir.

Savony – Doğal El Temizleme Kremi

Doğal El Temizleme Kremi, Yoğun iş kirinin bulunduğu sektörlerde çalışan personelin, cildindeki ağır kirliliğin temizlenmesi ve cilt hijyeninin tam olarak sağlanması için özel olarak üretilmiş cilt temizleme kremidir. Yapısında bulunan turunçgillerin kabuk özleri ve doğal mineral partiküllerle temizleme gücü ileri derecede arttırılmıştır.

Ağır Sanayi Kirliliğinde
Doğal El Temizleme Kremi, Mükemmel yağ sökme ve sonrasında elleri onarma özelliğinden dolayı; Otomotiv, demir-çelik, madencilik, kauçuk, matbaacılık, tekstil, denizcilik sektörü ve tersanelerde çalışan personelin cilt temizliğinde güvenle kullanılır.

İnatçı Kirler
Yanmış yağ, fuma karası, kömür tozu, mürekkep, is, katran, zift, tutkal gibi zor artıkların temizliğinde kullanılır.

BİLİYOR MUSUNUZ?
Sağlıklı olmanın temeli ideal el temizliğidir. Ellerin cm2 ‘sinde 2 ila 6 bin adet bakteri bulunur. Enfeksiyon hastalıklarının en önemli sebebi ellerdeki bakterilerdir. Sadece ABD de, her yıl ortalama 80 milyon gıda zehirlenmesi tespit edilmekte ve zehirleyen gıdaların %70 ‘inin hazırlanırken bozulduğu ve bunun da %40 ‘ına yakınının ellerdeki bakterilerden kaynaklandığı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple işletmelerimizde ellerimizi etkili bir biçimde temizlemeli ve işyerinden kaynaklı olan bakteri ve kirleri evlerimize ve sevdiklerimize taşımamalıyız.

Kaliteli ve sağlıklı bir çevre kadar çalışanların sağlıklı olması için işletmede gerçekleştirilecek etkin,dönemsel temizlik ve dezenfeksiyon da büyük önem taşımaktadır. Mikroorganizma kontaminasyonu ile hastalıkların olumsuz etkilerinin engellenmesinde temizlik ve dezenfeksiyonun büyük önemi bulunmaktadır.

Yapısında bulunan turunçgil kabuğu özleri ve doğal mineral partiküllerle temizleme gücü ileri derecede arttırılmıştır.

Konsantre Cilt Temizleme Maddesi, ağır kirliliğe maruz kalmış kişilerin (Gres, mürekkep,yağ ve diğer yoğun kirler) ciltlerine zarar vermeden temizlik yapar.

• İçerisinde lanolin ve tensides bulunduğundan cildi korur ve çatlakları sürekli kullanımda giderir.
• Kostik, asit, amonyak ve solvent içermez
• Hoş kokuludur.
• Köpük kontrollüdür, fazla köpürmez, bu özelliğinden dolayı durulama suyundan tasarruf sağlar.
• Hızla temizlik yapar, zamandan tasarruf sağlar.
• Ekonomiktir, minimum miktarı eldeki tüm yağı sökmeye yeterlidir. Piyasa tipi sabunlarla aynı yağı sökmek için 2-3 defa aynı işlemi yapmak gerekir.
• Tüm vücut temizliğinde kullanılır, böylece iş bitimlerinde sadece el temizlemede değil biraz daha seyreltilerek duşta da kullanılır.
• Tahriş etmez.

Ağır Sanayi Kirliliğinde
Mükemmel yağ sökme ve sonrasında elleri onarma özelliğinden dolayı; Otomotiv, demir-çelik, madencilik, kauçuk, matbaacılık, tekstil, denizcilik sektörü ve tersanelerde çalışan personelin el, yüz ve vücut temizliğinde güvenle kullanılır. Kaliteli ve sağlıklı bir çevre ve çalışanların sağlıklı olması gerektiği gibi, işletmede gerçekleştirilecek etkin ve dönemsel temizlik ve dezenfeksiyon da büyük önem taşımaktadır. Mikroorganizma kontaminasyonu ile hastalıkların olumsuz etkilerinin engellenmesinde temizlik ve dezenfeksiyonun büyük önemi bulunmaktadır.

Konsantre Cilt Temizleme Maddesi;
• Organizmalarda hızlı bir öldürme etkisine sahiptir.
• Yağ, pas, fuma karası gibi zorlu kirleri kolayca söker.

BİLİYOR MUYDUNUZ?
Sağlıklı olmanın temeli ideal el temizliğidir. Ellerin cm2 ‘sinde 2 ila 6 bin adet bakteri bulunur. Enfeksiyon hastalıklarının en önemli sebebi ellerdeki bakterilerdir. Sadece ABD de, her yıl ortalama 80 milyon gıda zehirlenmesi tespit edilmekte ve zehirleyen gıdaların %70 ‘inin hazırlanırken bozulduğu ve bunun da %40 ‘ına yakınının ellerdeki bakterilerden kaynaklandığı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple işletmelerimizde ellerimizi etkili bir biçimde temizlemeli ve işyerinden kaynaklı olan bakteri ve kirleri evlerimize ve sevdiklerimize taşımamalıyız.

Metal Yüzey Hazırlayıcı, metal yüzeylerin üzerindeki yağı ve kiri sadece bir işlemde uzaklaştırarak metali temizler. Kaplama öncesi metal yüzeyi mikroskobik ölçüde yiyerek yüzeyi boyaya ya da uygulanacak bir koruyucu yağa hazırlar.

Pas ve Küf Artıkları
Sac ve birçok metalde atmosfer şartları nedeniyle oluşan pas ve küf artıklarının temizliğinde güvenle kullanılır.

Talaşlı İmalat
Talaşlı imalâttan sonra çeşitli nedenlerle paslanan metal parçaların temizliğinde güvenle kullanılır.

Yağ Alma
Silme yöntemiyle sac üzerinden boyama öncesi yağ almalarda silme yöntemiyle kullanılır.

Kalıp Temizliği
Kauçuk veya plastik sektöründe kullanılan kalıpların paslanan dış yüzeylerinin temizliklerinde
güvenle kullanılır.

Pas Artıkları
Sac, platine ve çelik profiller üzerindeki pas artıklarının temizlenerek boyaya hazırlığında güvenle kullanılır. Toz, daldırma veya ıslak boya yapılacak parçaların pas artıklarının temizlenerek boyaya hazırlığında güvenle kullanılır.

NOTLAR
Metal Yüzey Hazırlayıcı;
• Temizleme ısısının 55 °C’ de tutulması temizleme gücünü arttırır.
• Temizleme sonrasında durulama yapılarak istenmeyen artıklar uzaklaştırılır.
• Mikron bazında yüzeyi fosfatlar ve boyanın daha iyi yapışmasını sağlar.
• Metali başarılı şekilde boyaya hazırlar, durulama sonrası yüzeyde kalıntı bırakmaz.
• Parlatılmış veya krom kaplı metal kalıplarda kullanmayın.
• Daldırma tankı metal olmamalıdır.

Promax M11 – Gider Açıcı

Gider Açıcı, atık su giderlerinde, çeşitli nedenlerden dolayı oluşan ağır derecedeki tıkanmaların eritilerek açılması için özel olarak üretilmiş özel formülasyon temizleyicidir.

Gider Açıcı, atık su giderlerinde, çeşitli nedenlerden dolayı oluşan ağır derecedeki tıkanmaların eritilerek açılması için özel olarak üretilmiş özel formülasyon temizleyicidir. Tuvaletlerde, banyolarda ve duşlarda zemin seviyesinde bulunan atık su giderlerinin kum, çamur ve talaş nedeniyle oluşan tıkanıklıkların temizlenmesinde kullanılır. Siteler ve apartmanlarda, temizlik bezi ve tuvalet kağıdı gibi maddelerin atık su giderlerinde oluşturduğu tıkanıklıkların açılmasında kullanılır. 

Bahçe giderlerinde çamur ve yaprak gibi atıklara bağlı tıkanıklıkların açılmasında kullanılır. İnşaat halindeki binalarda giderlere kaçan beton, alçı, harç gibi artıkların eritilerek açılmasında kullanılır.

Rögarlarda ve borularda zaman içinde oluşan köfeke birikiminin eritilerek açılmasında kullanılır. Beton kırımı yapan araçların kırıcılarında zamanla biriken beton artıklarının temizliğinde kullanılır.

KULLANIM METOTLARI
PROMAX M11 gidere dökülür, 5 dk beklenir, bol su dökülerek artıklar sistemden uzaklaştırılır.

NOTLAR
Yutulduğu taktirde tehlikelidir. Buharını veya dumanını solumayınız. Göz, deri ve giysilerle temas ettirmeyiniz.